Rural NEET youth in Turkey: Policies, education, support and future

Event Date: 30 March 2021 Tuesday

Download the Meeting Program

REGISTRATION CLICK HERE

This event aims to bring together a considerable number of young researchers, Early Career Investigators, Civil Society Organizations, Public institution and all related people and institution for discussing and raising awareness about high proportion, current situation and problems of rural youth NEETs in TURKEY. The event includes four panels and all panels are open to all interested participants. Please. just check the program and register for the event.

Programme (Turkey Local Time – CET -2)
10:00h – 10:50h Panel-1 : Policies and Supports Implemented for rural youth in Turkey
11:10h – 12:00h Panel-2 : Digital Divide in Turkey: How to support Rural Neet Youth with ICT
13:00h – 14:50h Panel-3: Introducing CA18213 – Rural NEET Youth Network COST Action and Discussing Current Studies (National Reports and Best Practices)
15:20h – 16:00h Panel-4 : Trabzon Employment Agency’s Education Support and Policies For Rural Youth
16:30h – 18:30h Cloosing Meeting : General Evaluation and Reporting of Panel Discussions

Download the Meeting Program

REGISTRATION CLICK HERE

Event Manager: Dr. Muhammet BERİGEL – Mail: mberigel@hotmail.com


TÜRKİYE’DE KIRSAL NEET GENÇLİĞİ: POLİTİKALAR, EĞİTİM, DESTEK VE GELECEK

Etkinlik Tarihi: 30 Mart 2021 Salı

Bu etkinlik, önemli sayıda genç araştırmacıyı, Erken Kariyer Araştırmacılarını, Sivil Toplum Örgütlerini, Kamu kurumlarını ve ilgili tüm kişi ve kurumları, TÜRKİYE’deki kırsal genç NEET’lerin yüksek oranı, mevcut durumu ve sorunları hakkında tartışmak ve bilinçlendirmek için bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Etkinlik dört paneli içerir ve tüm paneller ilgili tüm katılımcılara açıktır. Detaylı programı inceleyip etkinliğe kayıt olabilirsiniz.

Program

10:00h – 10:50h Panel-1: Türkiye’de Kırsal Gençlere Yönelik Uygulanan Politikalar ve Destekler
11:10h – 12:00h Panel-2: Türkiye’de Dijital Bölünme: Kırsal Neet Gençliği BİT ile Nasıl Desteklenir
13:00h – 14:50h Panel-3: CA18213 Cost Aksiyonu Tanıtımı – Kırsal NEET Gençlik Ağı COST Aksiyonu ve Mevcut Çalışmaların Tartışılması (Ulusal Raporlar ve En İyi Uygulamalar)
15:20h – 16:00h Panel-4: Trabzon İş Kurumu’nun Kırsal Gençlere Yönelik Eğitim Desteği ve Politikaları
16:30h – 18:30h Kapanış Toplantısı: Panel Tartışmalarının Genel Değerlendirmesi ve Raporlanması

Detaylı program için tıklayınız

Kayıt formu için tıklayınız

Eetkinlik Sorumlusu: Muhammet BERİGEL – Mail: mberigel@hotmail.com

Loading