NEETs & Rural in Romania: knowledge, problems, solutions

Event Date: 9 June 2021 Wednesday
Organizer: Gabriela Neagu, Ioana Stefan and Claudia Petrescu.
Location: Bucharest (Romania)

Online Connection: http://www.shorturl.at/pyD26

 Event Agenda – NEETs in Rural Romania

AGENDĂ

11.30-11:45: Cuvânt de deschidere/ Official opening
Prof. Dr. Sorin Cace – Director Adjunct, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română
Dr. Gabriela Neagu – Cercetător științific II, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia

11:45-12:20: Sesiune plenară/ Plenary session

 • Măsuri educaționale pentru tinerii NEETs – Radu Szekely – Secretar de Stat, Ministerul Educației
 • Revitalizarea spațiului rural și atragerea tinerilor – Liviu Bodolan – Șef Serviciu, Direcției Generale Dezvoltare Rurală – AM PNDR din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
 • Integrarea tinerilor NEETs pe piata muncii din Romania – Oana-Silvia Țoiu – Președinte, Comisia pentru muncă și protecție socială, Camera Deputaților
 • Probleme critice și oportunități de dezvoltare în mediul rural românesc – Emil Drăghici – Președinte, Asociația Comunelor din România
 • Politici publice pentru tinerii NEETs – perspectiva tinerilor Alin Grigore – Președinte, Forumul Tinerilor din România
 • Situația tinerilor NEETs în Județul Dâmbovița Cezar Dincă – Director adjunct, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Muncă Dâmbovita
 • Rolul tehnologiei informației în dezvoltarea competențelor tinerilor NEETs Ioana Andreea Ștefan – Manager proiect, Advanced Technology Systems

12:20-12:30 Pauză/ Break

12:30-13:50 Sesiune de dezbateri/ Debate session (English)
Politici, programe, proiecte pentru tinerii NEETs din rural – bune practici la nivel național și European/ Policies, programs, projects for rural young NEETS – best national and European practices
Moderator: Dr. Ioana-Andreea Ștefan

 • Estonian Youth Guarantee: Values and Lessons Learned – Heidi Paabort – Association of Estonian Open Youth Centres
 • What works for whom? Youth labour market policy in Poland – Mateusz Smoter – Institute for Structural Research, Warsaw, Poland
 • Rural NEETs in Bulgaria – Vladislava Lendzhova – South-West University, Bulgaria
 • NEETs and Rural Education in Turkey – Muhammet Berigel – Karadeniz Technical University, Turkey
 • Educational, professional, social, cultural opportunities, etc. for rural youth or how we can reduce the number of NEETs – Ramona Gotteszman – Humanitarian Organization CONCORDIA
 • Digital transformation and the need for increased digital competence – a threat or an opportunity for rural areas? – Dr. Jannicke Baalsrud Hauge – Royal Institute of Technology, Sudeia; Bremer Institut für Produktion und Logistik GmbH, Germania.
 • Determinants of NEETS in Romania, an analysis using Labour Force Survey – Dr. Bianca Buligscu, Dr. Simona Ilie – Cercetător, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română
 • Policies and Measures Addressing the Needs of NEETs: The Case of Slovenia – Prof. Stefan Bojnec – Universitatea Primorska Cankarjeva 5, Slovenia
 • Social Skills and well-being in rural and urban NEETs in Italy: evidence for future interventions. – Prof. Elena Marta – Universitatea Catolică Sacro Cuore L.Go Gemelli, Milano, Italia – Prof. Adriano Mauro Ellena – Universitatea Catolică Sacro Cuore L.Go Gemelli, Milano, Italia

13:50-14:00 Pauză/ Break

14:00-15:00 Sesiune de comunicari si dezbateri / Debate session (Romanian)
Oportunități educaționale, profesionale, sociale, culturale, etc. pentru tinerii din rural sau cum putem reduce ponderea NEETs
Moderator: Dr. Gabriela Neagu, cercetator stiintific II, ICCV

 • NEETs din România Dr. Gabriela Neagu – Cercetător științific II, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română
 • Situația tinerilor NEETs în România – perspectiva tinerilor Andreea Scrioșteanu – Vicepreședinte Consiliul Tineretului din România
 • Politici publice pentru tineri: către un studiu de caz – Iaşi Tincu Dorina Lector – Asociat doctor, Universitatea “Alexandru Ioan
  Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
 • Standardul de viaţă al familiilor cu copii de vârstă școlară (6-14 ani) Dr. Adina Mihailescu – Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română
 • Implementarea Programului Garanția pentru Tineri în România Dr. Claudia Petrescu – Cercetător, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română
 • Pachet de propuneri, acțiuni și intervenții dedicate tinerilor NEETs Manuela Drăhicescu – Director executiv, ASOCIATIA PATRONALA SURSE NOI DE ENERGIE
 • Efectele pandemiei Covid-19 asupra pieței muncii și noi oportunități de integrare a tinerilor NEETs din mediul rural din România – Dr. Gabriela Măntescu – Cercetător, Director al Departamentului de Cercetare Energie Mediu, Universitatea Valahia din Târgoviște

Loading